Giáo viên tại Mỹ được xem xét cấp tiền mua súng

Sau nhiều vụ xả súng tại trường học, chính quyền Mỹ đang cân nhắc cho phép các bang sử dụng quỹ giáo dục để trang bị súng cho giáo viên. Bộ Giáo dục Mỹ đang cân nhắc sử dụng nguồn ngân sách trong chương trình Hỗ trợ Học sinh và Cải tiến Học vụ để mua súng trang bị cho giáo viên trong các trường học.
Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)