Giới chức VN ‘không hiểu cách hiển thị quảng cáo trên YouTube’?

Về vụ doanh nghiệp bị cáo buộc “chạy quảng cáo trong clip xấu độc”, chuyên gia bảo mật nói “có thể giới chức không hiểu vấn đề”.

(Visited 1 times, 1 visits today)