Giới khoa học nghi ngờ kết quả ‘chỉnh sửa gene’ của TQ

Tuyên bố của ông Hà Kiến Khuê, nói đã tạo ra em bé có gene chỉnh sửa đầu tiên trên thế giới nhằm tránh nhiễm HIV, vấp phải nghi ngờ.

(Visited 1 times, 1 visits today)