GM đề nghị trả tiền để 18,000 nhân viên khu vực Bắc Mỹ tự ý nghỉ việc

Công ty sản xuất xe hơi General Motors (GM) trong thời gian sắp tới đây sẽ tìm cách cắt giảm chi phí điều hành bằng cách đề nghị trả tiền cho khoảng 18,000 nhân viên lãnh lương tháng ở vùng Bắc Mỹ, để họ tự ý xin nghỉ việc.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)