Google muốn giúp đỡ các công ty start up ở Israel phát triển toàn cầu

Công ty Google vừa bắt đầu một chương trình kéo dài 4 tháng ở Israel để giúp các công ty start up tại đây phát triển toàn cầu nhờ vào các công cụ và các chuyên gia của Google. Chương trình có tên gọi là The Google Startup Growth Lab Programme hiện đang giúp đỡ 8 công ty khác nhau. Đây là các công ty có tiềm năng phát triển để trở thành công ty có thể phục vụ toàn cầu.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)