Greta Thunberg là Nhân vật của năm của tạp chí Time 2019

Cô học sinh 16 tuổi người Thụy Điển truyền cảm hứng cho phong trào toàn cầu đấu tranh chống biến đối khí hậu.

(Visited 1 times, 1 visits today)