Greta Thunberg nói với lãnh đạo thế giới: ‘Các ông khiến chúng tôi thất vọng’

Nhà hoạt động 16 tuổi có lời kêu gọi xúc động với các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Thượng đỉnh Khí hậu ở Liên Hiệp Quốc.

(Visited 1 times, 1 visits today)