Gs. Phạm Minh Hoàng gặp gỡ tâm tình với bạn hữu và đồng bào tại Paris (p1)

Gs. Phạm Minh Hoàng gặp gỡ tâm tình với bạn hữu và đồng bào tại Paris (p1)

Ngay khi bị trục xuất sang Pháp, ngày 25/6/2017 Gs. Phạm Minh Hoàng đã có buổi gặp gỡ tâm tình với bạn hữu và đồng bào tại Paris kể lại sự kiện trong những ngày đầy căng thẳng của ông trong cuộc tranh đấu để đòi quyền sống trên quê hương. Trong dịp này anh cũng bày tỏ sự tri ân đối với tất cả những tổ chức hội đoàn và đồng bào đã nỗ lực tranh đấu cho ông trong những ngày qua.

Nguồn video: FB Việt Tân

#chantroimoimedia #phamminhhoang #toilanguoivietnam

(Visited 1 times, 1 visits today)