Hà Nội: Sau ô nhiễm không khí đến nạn nước ‘mùi lạ’

Nước máy ‘nhiễm dầu’ khiến dân phải xếp hàng, tạo ra hình ảnh trở về quá khứ XHCN trong khi Hà Nội muốn thành đô thị ‘thông minh’.

(Visited 1 times, 1 visits today)