Hà Nội bác đánh giá của Freedom House về tự do internet tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 7/11 bác đánh giá cho rằng Việt Nam thiếu tự do internet theo báo cáo của Tổ chức Freedom House.

(Visited 1 times, 1 visits today)