Hà Nội bác nghiên cứu nói tù nhân lương tâm ở VN tăng mạnh

Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận việc giam giữ bất kỳ “tù nhân lương tâm” nào và phản bác báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói chính quyền Cộng sản đang bỏ tù ngày càng nhiều người là “không có căn cứ.”

(Visited 1 times, 1 visits today)