Hà Nội: Cháy sân khấu cung hữu nghị, thiệt hại ‘nhiều tỷ đồng’

Cháy lớn tại cung văn hóa hữu nghị ở Hà Nội, biểu tượng văn hóa thời hữu nghị Việt – Xô, làm sập hoàn toàn sân khấu chính.

(Visited 1 times, 1 visits today)