Hà Nội để tang Hồ Chí Minh giữa chiến tranh mở rộng

Hà Nội chìm trong không khí tang tóc 50 năm trước. Sự tiếc thương phải được thể hiện một cách công khai theo lệnh của nhà nước cộng sản Bắc Việt Nam. Những đoạn phim màu này ghi lại một vài khoảnh khắc ở thủ đô sau khi tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời được công bố.
Xem video trên website của VOA – https://www.voatiengviet.com/a/nhin-lai-lich-su-ha-noi-de-tang-ho-chi-minh-giua-chien-tranh-mo-rong/5068997.html

(Visited 1 times, 1 visits today)