Hai miền Triều Tiên mở văn phòng liên lạc 24/7

Văn phòng đặt tại khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Hàn sẽ cho phép hai bên liên hệ thường xuyên, lần đầu tiên kể từ Cuộc chiến Triều Tiên tới nay.

(Visited 1 times, 1 visits today)