Hải Phòng: Sửa 1 km đường tốn 28 triệu USD?

Dự án cải tạo một đoạn đường trên 2 km ở Hải Phòng đội vốn lên trên 1.310,9 tỷ VND, theo báo Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)