Hải quân Mỹ tuần tra FONOP ở Biển Đông lần đầu thời Trump

Ngũ Giác Đài vừa tiến hành tuần tra hải quân ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên một hoạt động như vậy được thực hiện từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền.

(Visited 1 times, 1 visits today)