Hai tác phẩm về sông Mê Kông của Ngô Thế Vinh được trao giải Văn Việt 2017

Hai tác phẩm Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng và Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch, của bác sĩ Ngô Thế Vinh, vừa được trao giải Văn Việt 2017.

(Visited 1 times, 1 visits today)