Hai tên trộm cắt két sắt Tip Top’s Sandwiches ở Little Saigon bị bắt

-Hai tên trộm cắt két sắt Tip Top’s Sandwiches ở Little Saigon bị bắt
-Một thanh niên ở Wisconsin ‘thử cướp ngân hàng,’ bị cảnh sát ‘tóm cổ’
-Linh mục ở Canada bị đâm trong lúc đang làm lễ

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)