Hàn Quốc kiểm tra doanh nghiệp VN dùng chất cấm trong tôm xuất khẩu

Hàn Quốc sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam vào tháng 6/ 2018 để đánh giá hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh dùng trong chế biến, xuất khẩu tôm vào Hàn Quốc.

(Visited 2 times, 1 visits today)