Hàng chục trẻ em Việt biến mất sau khi được giải cứu từ tay buôn người ở Anh

Một nhóm thiếu niên được cảnh sát giải cứu từ một xe tải buôn người đã biến mất trong vòng 48 giờ sau khi được giao cho trung tâm Rochdale

(Visited 1 times, 1 visits today)