Hàng nghìn người biểu tình đòi tự do cho Trần Thị Xuân

Hàng nghìn người đã biểu tình ở một xã của tỉnh Hà Tĩnh hôm 21/10 để đòi tự do cho nhà hoạt động nữ Trần Thị Xuân mới bị bắt trước đó 4 ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)