Hãy dùng gậy nó

Fb Đỗ Ngà

Trạm thu phí, mà phí là trả bằng tiền. Chính vì sự đặt sai vị trí, hay đầu tư 1 thu 10 hay 100 v.v… đã dần dần lộ diện các trạm BOT trên các tuyến quốc lộ là trạm hút máu. Nếu phân tích kĩ thì nó lộ nguyên hình là những trạm ăn cướp kiểu trấn lột. Không xe 4 bánh nào không đi quốc lộ.

Chuyện thuế và phí hiện nay được nâng lên quá sức chịu đựng của dân.

Xin bạn xem tiếp bài Hãy dùng gậy nó tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)