Hãy là Một trong Triệu chàng David nhỏ bé

(Về các kiến nghị thời @)

Hoàng Hưng

Tôi vừa nhận được lá thư của Emma Ruby-Sachs, người điều hành AVAAZ gửi cho các thành viên của nó (tôi tham gia từ 2013, là 1 trong 44 triệu thành viên).

Avaaz là một tổ chức dân sự ở Mỹ ra đời tháng Giêng năm 2007, cổ động cho hành động toàn cầu về những vấn đề như biến đổi khí hậu, nhân quyền, quyền của súc vật, tham nhũng, đói nghèo, xung đột.

Xin bạn xem tiếp bài Hãy là Một trong Triệu chàng David nhỏ bé tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)