Hãy nhanh chóng cất giữ những gì cần thiết trên drive, dropbox, mega…

Fb. Khanh Nguyen|

Áp lực phải kiếm tiền là điều có thật, nhưng mãi miết chạy theo để tha hóa nhân cách ngang bằng cầm thú và chống lại loài người, thì rõ là một chuyện khác. Điều đó đang là một thách thức đối với các nhà cung cấp mạng xã hội, như Facebook.

Vài ngày khi ông Trần Đại Quang ký thông qua luật an ninh mạng, đã có biểu hiện các bài viết trên FB về các ngày biểu tình 10/6 và 17/6 đang mất dần.

Xin bạn xem tiếp bài Hãy nhanh chóng cất giữ những gì cần thiết trên drive, dropbox, mega… tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)