Hệ thống giáo dục kiểu trại lính

Ngô Đồng – viettan |

Nền giáo dục nhồi sọ được Hoàng đế Phổ Friedrich Wilhelm III (1770-1840) tạo ra cách đây hơn 200 năm. Sau thất bại trước Napoleon trong trận tử thủ Jena-Auertadt (10/1806), với tham vọng coi mình là đấng tối cao Châu Âu, Wilhelm III quyết chí phục thù. Ðể làm điều đó cần phải dựa vào những công dân tuyệt đối trung thành. Vì thế, theo sắc chỉ của hoàng đế, tất cả trường học đều nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Nội vụ.

Xin bạn xem tiếp bài Hệ thống giáo dục kiểu trại lính tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)