Hiệp sĩ Tây – Hiệp sĩ Ta

Bây giờ tôi thấy trong nước mình cái gì cũng nhầm cả. Bộ (Giáo) dục thì dậy nhầm, Bộ Y thì thuốc nhầm, Nông nghiệp thì thuốc trừ sâu. Bây giờ Bộ Công an cũng khoán việc “vì an ninh tổ quốc” cho hiệp sĩ đường phố. Nhưng cái lo ngại hơn cả là Bộ Quốc phòng khoán việc bảo vệ tổ quốc cho ngư dân.

Xin bạn xem tiếp bài Hiệp sĩ Tây – Hiệp sĩ Ta tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)