Hiểu rõ, suy nghĩ khác, khi đó số phận dân tộc sẽ khác

Fb. Đỗ Ngà|

Dòng thấm là dòng di chuyển rất chậm trong lòng đất. Không cần mưa ầm ầm, chỉ cần mưa rả rích từ ngày này qua ngày khác thì đất sẽ nhão bấy. Đất sẽ đầy nước từ lớp bề mặt đến những lớp sâu bên dưới. Như vậy để thấm sâu thì điều quan trọng là thời gian và không được ngưng nghỉ. Trút ào ào rồi ngưng chẳng làm được gì.

Xin bạn xem tiếp bài Hiểu rõ, suy nghĩ khác, khi đó số phận dân tộc sẽ khác tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)