Hiệu ứng Donald Trump: Công ty Trung Quốc ‘âm thầm chuyển sang Việt Nam’

Dường như đang có hiện tượng nhiều công ty Trung Quốc âm thầm chuyển sang Việt Nam do dư chấn thương chiến với Mỹ.

(Visited 1 times, 1 visits today)