Hiệu ứng quan chức tham nhũng tự sát đã lan đến VN?

Blogger Phạm Chí Dũng|

Năm 2018 ở Việt Nam cần được đánh dấu như mốc thời gian bắt đầu lan rộng phong trào quan chức tham nhũng tự sát ở Trung Quốc cách đây 5 năm – 2013.

Việt Nam có thể chính thức bước vào thời kỳ ‘đổ máu quan chức’.

Biểu đồ tự sát quan chức đang đột ngột hướng lên

Liên tiếp trong hai tháng Tư và Năm của năm 2018, đã có hai quan chức Việt Nam tìm đến cái chết một cách hết sức bất thường.

Xin bạn xem tiếp bài Hiệu ứng quan chức tham nhũng tự sát đã lan đến VN? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)