Hillary Clinton ‘chịu áp lực rất lớn’ để tranh cử năm 2020

Cựu ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ từ chối khẳng định là mình sẽ không làm thế, nói với BBC: “Không bao giờ nói không bao giờ.”

(Visited 1 times, 1 visits today)