Hình ảnh tố cáo tội ác

Fb. Đinh Văn Hải|

2 trận mưa gậy sắt và gậy gỗ.

Các công ước quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã tham gia và đã ký kết:

1/ Công ước Geneva về bảo hộ thường dân trong chiến tranh. Việt Nam gia nhập Công ước vào ngày 5/6/1957.

2/ Công ước Geneva về tù binh. Việt Nam gia nhập công ước vào ngày 5/6/1957.

Xin bạn xem tiếp bài Hình ảnh tố cáo tội ác tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)