Hội nghị Trung Ương 5 – bế mạc nhưng đã ngã ngũ?

Hội nghị Trung Ương 5 - bế mạc nhưng đã ngã ngũ?

Trong chương trình Bàn tròn thứ năm tuần này, các khách mời sẽ điểm lại diễn biến chính và bình luận hệ quả của Hội nghị TƯ5 (khóa 12) của BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc.

(Visited 1 times, 1 visits today)