Họ đang muốn giết Mục sư Tôn? (*)

Tình hình bức thiết đến mức Mục sư Tôn phải viết đơn yêu cầu được đi khám bệnh và chi phí do gia đình tự lo. Nhưng cũng không được lãnh đạo trại giam phản hồi. Trong khi đó, số thuốc được gia đình gửi vào để ông “chữa tạm” lại bị trại giam gửi trả về địa phương.

Xin bạn xem tiếp bài Họ đang muốn giết Mục sư Tôn? (*) tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)