Hoa Kỳ Lầm Lỡ Thế Nào Về Trung Quốc? (2/4)

Sau khi mở cửa giúp Trung Quốc vươn thành đại cường kinh tế, Hoa Kỳ lại lầm một lần nữa khi cho rằng mình đang đấu lực với Bắc Kinh. Là đại cường, Trung Quốc không chung sức giải quyết các vấn đề của nhân loại như Mỹ trông đợi mà còn muốn lãnh đạo thế giới. Trận đấu tương lai không phải là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà là giữa Trung Quốc với cộng đồng dân chủ của thế giới. Hoa Kỳ cần tự giải ảo về Trung Quốc…

Người Việt TV (c) 2019 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)