Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (2/4)

Hoa Kỳ - từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (2/4)

Chương trình "Giờ Giải Ảo" với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, mỗi Thứ Bảy hàng tuần.
Thực hiện: Đinh Quang Anh Thái
Đề tài kỳ này: Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (1/2)

Sau cuộc tranh luận thứ ba vào trung tuần Tháng 10, khi nói là từ chối kết quả bầu cử nếu thua, Donald Trump rõ ràng không tôn trọng nền tảng cộng hòa của quốc gia và không đáng lãnh đạo. Ngày nay, khi ông thắng cử thì vị trí đảo điên, nhiều người trong đảng Dân Chủ không chấp nhận kết quả bầu cử vì bà Hillary thắng phiếu cử tri mà thua phiếu cử tri đoàn. Họ đòi sửa lại tổ chức bầu cử, như tờ báo lý luận của trí thức Dân Chủ là The New Republic có trình bày khá công phu. Chúng ta nên hiểu sao về chuyện này?

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)