Hoàng Bình: Phúc thẩm hôm nay 14 năm tù.

Hình ảnh Hoàng Đức Bình trong phiên sơ thẩm bị đánh tím bầm mắt mũi do bị giam chung với tử tù. Thiết tưởng chỉ có thời La Mã đã giam chung Chúa Giesu với tử tù và bị chúng khạc nhổ đánh đập, nhưng thời đại này đã là thế kỷ thứ 21 rồi vậy mà vẫn có một thể chế mang tên chủ nghĩa xã hội đã làm những việc tàn bạo hơn cả quân La Mã khi xưa.

Xin bạn xem tiếp bài Hoàng Bình: Phúc thẩm hôm nay 14 năm tù. tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)