Hoàng Sa 1974: Chính phủ Mỹ nói gì?

Xem lại những phản ứng từ nội bộ chính phủ Mỹ ngay sau khi Trung Quốc dùng vũ lực kiểm soát quần đảo Hoàng Sa năm 1974.

(Visited 3 times, 1 visits today)