Hoàng tử Anh William có con thứ ba

Nữ Công tước xứ Cambridge, vợ hoàng tử Anh William, đã hạ sinh bé trai, xếp thứ năm trong thứ tự kế vị ngôi vua.

(Visited 1 times, 1 visits today)