Hoang tưởng một chút: Sài Gòn sẽ hết kẹt xe

Hiện tại, với dân số trên 15 triệu dân, Sài Gòn thực sự bức bách, ngột ngạt và bế tắc về nạn kẹt xe. Nhưng nếu chia giờ làm việc có tính luân phiên thì nạn kẹt xe sẽ giảm, thậm chí sẽ biến mất nếu như ngành giao thông Sài Gòn làm việc có khoa học hơn.

Xin bạn xem tiếp bài Hoang tưởng một chút: Sài Gòn sẽ hết kẹt xe tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)