Học giả Việt Nam ca ngợi TQ vận dụng Chủ nghĩa Marx

Một quan chức cao cấp của Việt Nam ca ngợi Trung Quốc đã vận dụng chủ nghĩa Marx vào bối cảnh Trung Quốc, trong khi các blogger ở trong nước chỉ trích mô hình chủ nghĩa Marx ‘chỉ mang đến những xã hội nghèo đói, kém phát triển và chà đạp nhân phẩm con người’.

(Visited 5 times, 1 visits today)