Hội đàm Trump-Kim: Trump nói không với ‘hình mẫu Libya’

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cái gọi là ‘mô hình Libya’ cho việc phi hạt nhân hóa không được áp dụng với Bắc Hàn.

(Visited 3 times, 1 visits today)