Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ làm cố vấn cho dân biểu Lou Correa

Dân biểu liên bang Lou Correa muốn Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ thường xuyên cập nhật cho ông về các diễn biến liên quan đến tự do tôn giáo và nhân quyền tại VN

(Visited 1 times, 1 visits today)