Hội nghị Trung ương 6 ‘diễn ra đầu tháng 10’

Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra trong tuần đầu tháng 10, có thể xem xét kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh.

(Visited 1 times, 1 visits today)