‘Hội Nghị Trung Ương’ 6 và ‘vỡ ngân sách – vỡ đảng’

“Tác giả” Nguyễn Xuân Phúc

Hoàn toàn trái ngược với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, vào quý III năm 2017 “bỗng dưng” vọt đến 7.46% do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hệ thống báo đảng ồn ào công bố một cách rất đáng nghi ngờ tại Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười 2017, cũng tại hội nghị này đảng cầm quyền đã phải mở hẳn một chuyên đề về “tinh giản bộ máy,” đặt ra mục tiêu “quyết liệt” là đến năm 2021 phải giảm được 10% trong tổng số khoảng 2.5 triệu công chức viên chức hiện thời, tức phải kéo giảm một phần chi lương mà ngân sách đang húc đầu vào bức tường thâm thủng chưa từng có.

Xin bạn xem tiếp bài ‘Hội Nghị Trung Ương’ 6 và ‘vỡ ngân sách – vỡ đảng’ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)