Hội nghị TƯ11 có đáp ứng được kỳ vọng và hiện tình đất nước?

Ý kiến một số nhà quan sát và phân tích từ Việt Nam về Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) của ĐCSVN vừa bế mạc tại Hà Nội.

(Visited 1 times, 1 visits today)