Hội Tam Điểm là gì?

Nguồn: What is freemasonry?, The Economist, 27/02/2018 – Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Đầy rẫy thông tin sai lệch và thuyết âm mưu. Đó là một tổ chức ôn hòa hay có xu hướng lật đổ chính phủ?

Các tư liệu về hội Tam Điểm không đưa ra bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào.

Xin bạn xem tiếp bài Hội Tam Điểm là gì? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)