Hôm nay diễn ra đối thoại thương mại kinh tế Đài – Mỹ, Văn phòng đàm phán kinh tế thương mại: là hội nghị kiểm thảo TIFA

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức, đối thoại kinh tế thương mại song phương Đài-Mỹ lần đầu được diễn ra tại Đài Loan vào ngày 26-7.Văn phòngđàm phán kinh tế thương mại Viện Hành chính Đài Loan cho biết, lần này phía Mỹ và các bộ ngành liên quan của Đài Loan tổ chức cuộc đối thoại về kinh tế thương mại, là hội nghị kiểm thảo của hội nghị Khung hợp tác về thương mại và đầu tư Đài Mỹ được tổ chức tại Washington tháng 10 năm ngoái, có tính chất rà soát mang tính chuyên môn, dự kiến phía Mỹ sẽ vẫn nêu ra lập trường đối với vấn đề thâm hụt cán cân thương mại song phương và vấn đề nhập khẩu sản phẩm thịt bò có chứa chất tạo nạc, hy vọng Đài Loan nên mở cửa cho phép nhập khẩu căn cứ theo tiêu chuẩn khoa học, do vậy đối thoại song phương của Đài Loan với đoàn đại biểu kinh tế thương mại của Mỹ lần này rất gây sự quan tâm chú ý.
 
Đại biểu đàm phán của Văn phòngđàm phán kinh tế thương mại Viện Hành chính Tăng Hiển Chiếu chỉ ra, do thành viên của phái đoàn Mỹ gồm có quan chức của Văn phòng đại diện thương mại Mỹ, Bộ Thương mại và Bộ nông nghiệp , do vậy để đảm bảo sự ngang bằng, phía Đài Loan do quan chức của các bộ ngành liên quan gồm Văn phòng đàm phán kinh tế thương mại Viện Hành chính, Bộ Giáo dục và Ủy ban nông nghiệp tham gia đối thoại với đối phương. Ông Tăng Hiển Chiếu nói: “Hội nghị TIFA vào tháng 10 năm ngoái, là hội nghị chính thức, còn đây là hội nghị rà soát lại, không phải là hội nghị có tính chính thức, là sự trao đổi thông tin công việc chuyên môn, các vấn đề thảo luận, đương nhiên cũng vẫn là các vấn đề thảo luận của hội nghị lần trước, như quyền tài sản trí tuệ, dược phẩm, thiết bị điều trị y tế, đầu tư, nông nghiệp và rào cản thương mại mang tính chuyên môn, đây đều là những vấn đề mà hai bên quan tâm, sẽ tiến hành sự rà soát tại hội nghị mang tính chuyên môn .”
 
Đối với việc công chúng xã hội quan tâm tới vấn đề nhập khẩu sản phẩm thịt bò Mỹ có chứa chất tạo nạc, theo Văn phòngđàm phán kinh tế thương mại Viện Hành chính cho biết, đây là vấn đề nước Mỹ quan tâm từ lâu nay, nhưng do hội nghị lần này là trao đổi ý kiến về việc triển khai thi hành các công việc liên quan, cũng tức là tìm hiểu lẫn nhau về lập trường và thông tin liên quan mới nhất, chính sách hiện đang thực thi sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào tại hội nghị lần này.
Hải Ly

(Visited 7 times, 1 visits today)