Hơn 1,1 triệu người kê khai tài sản, chỉ 3 người không trung thực

Trong năm 2016, có 1.113.422 triệu đảng viên, cán bộ kê khai tài sản nhưng điều làm dư luận ngạc nhiên là chỉ có 3 trường hợp phát hiện không trung thực. Trong số 3 trường hợp không trung thực được phát hiện ở tỉnh miền núi Yên Bái và Đồng Nai. Trong chiều ngày […]

Bài Hơn 1,1 triệu người kê khai tài sản, chỉ 3 người không trung thực đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)