Hong Kong: Biểu tình gia tăng, thảo luận luật dẫn độ bị hoãn

Từ sáng 12/6, số người biểu tình gia tăng khiến chính quyền Hong Kong phải hoãn cuộc thảo luận luật dẫn độ.

(Visited 1 times, 1 visits today)