Hong Kong: người biểu tình tập trung trước cửa Lãnh sự quán Anh

Họ kêu gọi Anh Quốc gây sức ép với TQ để duy trì các quyền tự do đã được thỏa thuận khi thành phố được trao trả năm 1997.

(Visited 1 times, 1 visits today)